Monday, January 11, 2010

Peruntukan Kewangan Bagi Murid Prasekolah5.1 Bantuan perkapita (LPBT) akan diberi pada kadar RM 100.00 ( Ringgit Malaysia : Seratus sahaja ) bagi setiap kanak-kanak setahun.
Rujuk Surat Pekeliling kewangan Bil. 5 Tahun 2002 – Lampiran B – perkara A dan Lampiran C – Jadual 1
5.2 Penggunaan wang perkapita adalah untuk pengurusan dan pentadbiran hal-hal berkaitan pembelajaran prasekolah sahaja.
5.3 Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran
5.4 Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran
5.5 Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, video tape /CD dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran
5.6 Program lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan
5.7 Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan
5.8 Menguruskan peruntukan tambahan bagi aktiviti prasekolah mengikut aturan dan peratuan kewangan
5.9 Sumber tambahan : boleh menggunakan mana- mana wang peruntukan bantuan lain/suwa sekolah untuk keperluan kelas prasekolah jika perlu.
5.10 Tiada yuran dikenakan ke atas murid prasekolah.

No comments: