Friday, July 8, 2011

program latihan guru prasekolah swasta
Selaras dengan objektif Sub NKRA Pendididkan yang pertama iaitu Prasekolah, KPM telah diarahkan untuk melaksanakan program latihan bagi kumpulan guru-guru prasekolah swasta ini, dalam usaha pihak kerajaan memastikan serta meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah secara keseluruhannya. Program ini telah bermula pada Jun 2010 untuk kohort pertama dan akan diteruskan sehingga semua guru-guru prasekolah swasta ini dapat dilatih sepenuhnya.