Monday, January 11, 2010

Kriteria Pemilihan Kanak-kanak ke kelas Prasekolah KPM.


Kanak-kanak yang berumur 5 tahun ke atas, (contoh: Kanak-kanak yang dilahirkan dalam tahun 2004 bagi kemasukkan Tahun 2010)
Keutamaan pemilihan hendaklah diberikan kepada kanak-kanak yang pendapatan ibubapa/penjaga seperti berikut :-

i. RM 350.00 ke bawah
ii. RM 351.00 hingga RM 500.00
iii. RM 501.00 hingga RM 750.00
iv. RM 751.00 hingga RM 1,000.00
v. RM 1,000.00 dan ke atas.

Selain daripada pendapatan, tanggungan ( keramaian anak ) hendaklah juga diambil kira.
Ibubapa/penjaga hendaklah memenuhi borang permohonan ‘Lampiran E’ sebagaimana contoh berkepil. ( Borang ini hendaklah disimpan di sekolah )
Pemilihan hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Prasekolah yang terdiri daripada :

i. Guru Besar
ii. Guru Penolong Kanan
iii. Guru Prasekolah
iv. Wakil PIBG
v. Wakil PPD

Bilangan kanak-kanak adalah di antara 15 hingga 25 orang.
Sila ambil ingatan : Kanak-kanak yang diterima hendaklah tidak melebihi 25 orang.
Senarai murid yang terpilih untuk kemasukkan kelas prasekolah hendaklah dihantar PPD untuk kelulusan.
Mengeluarkan surat tawaran penerimaan kepada penjaga murid yang terlibat dan pengesahan penerimaan tawaran kemasukkan ke sekolah.

No comments: